NaTrue

Europejskie Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych NaTrue to międzynarodowa jednostka certyfikująca, powstała  w 2007 roku w Brukseli.

Wzrost wiedzy i świadomości konsumentów w dziedzinie surowców stosowanych do produkcji kosmetyków, wywołał znaczne zainteresowanie kosmetykami, które są „wolne od”, czyli tych, które w swym składzie nie zawierają niepożądanych substancji pomocniczych, jak chociażby SLS, oleje mineralne, parabeny, itp.

Skóra jest największym i jednym z najważniejszych organów. To taka bariera w kontakcie z otoczeniem. Jest ona niezwykle aktywna. Skóra oddycha i przez to wydala na zewnątrz wszelkie nieczystości (stąd właśnie pojawiają się wszelkie wypryski, „kaszki”, itp.). Skóra działa jak gąbka, kiedy się ją pielęgnuje odpowiednimi, czysto naturalnymi substancjami, pochłania je i od wewnątrz ożywia się. Dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich kosmetyków, które będą dla naszej skóry wsparciem, będą ją pobudzać do pracy, a nie działać za nią, jak ma to miejsce w przypadku produktów chemicznych. Skuteczność preparatów kosmetycznych opartych wyłącznie na naturalnych składnikach aktywnych najlepiej obrazuje fakt szybko rosnącego zaufania i zadowolenia ze strony konsumentów.

Niestety, nie wszystko, co naturalne jest bezpieczne. Dokonując wyboru kosmetyku organicznego należy zwracać uwagę, skąd pochodzą pozyskiwane do ich produkcji surowce. Ważne jest by sięgać po produkty, w których oleje i ekstrakty roślinne pozyskiwane są z kontrolowanych, biologicznych i certyfikowanych upraw, ponieważ takie surowce są wolne od pestycydów i innych szkodliwych substancji, które roślina pobiera z gleby i powietrza. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że wraz z kosmetykiem nie aplikujemy na skórę szkodliwych związków chemicznych. Jednym z elementów weryfikujących jakość kosmetyków naturalnych może być także ich cena, ponieważ składniki wykorzystywane do produkcji prawdziwie naturalnych kosmetyków są wielokrotnie droższe od surowców używanych do produkcji kosmetyków konwencjonalnych. W związku z tym kosmetyk prawdziwie naturalny nie może być tani.

Niezwykle istotną sprawą jest także sposób pakowania produktów naturalnych i ekologicznych. Podczas produkcji, przetwarzania i napełniania kosmetyków naturalnych należy zapewnić brak możliwości przenikania jakichkolwiek niepożądanych substancji pochodzących z tych procesów, opakowań czy pojemników magazynowych. Poza tym opakowanie musi być tak skonstruowane, aby uniemożliwić dostęp niepożądanym substancjom podczas codziennego użytkowania (dlatego przykładowo czysto naturalne kremy pakowane są w tubki).
Wymagania stawiane opakowaniom dla kosmetyków certyfikowanych:
• opakowanie powinno być w miarę możliwości ograniczone do minimum,
• o ile to możliwe, powinno być zaprojektowane do wielokrotnego użycia (za wyjątkiem opakowań próbek produktów),
• o ile jest to technicznie możliwe i dostępne, powinno się stosować opakowania nadające się do recyklingu, produkowane z odnawialnych surowców,
• zabrania się stosowania opakowań z plastików halogenowanych,
• opakowania ciśnieniowe z gazami nośnikowymi nie mogą być certyfikowane ani jako naturalne, ani jako organiczne.

Kosmetyki naturalne są znacznie bardziej złożone niż na przykład ekologiczne środki spożywcze. Produkcja jest bardzo skomplikowana. Jednak nie mogą tu mieć miejsca żadne kompromisy. Wysoki standard wymaga jasnych zasad i ścisłych granic, które nie pozwalają na jakiekolwiek odstępstwa.

Naturalny kompleks substancji (NCS) to substancje uzyskane z poszczególnych części roślin metodami fizycznymi. Tym, co odróżnia je od substancji chemicznych, jest to, że nigdy nie są zupełnie takie same – różnice te wynikają między innymi z takich przyczyn jak:
• klimat rośliny i regionu wzrostu (warunki wzrostu)
• pora roku, w której są zbierane
• różnice biologiczne gatunków i podgatunków
• stosowane metody uzyskiwania (wytłaczanie, wirowanie, filtracja, destylacja, wycinanie, tłoczenie, itp.).

W związku z tym, iż nadal brakuje jednoznacznej, oficjalnej i obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej kosmetyku naturalnego tudzież ekologicznego, coraz częściej spotkać można produkty sprzedawanych pod tym szyldem, a nie mających z naturą nic wspólnego. Zatem granica pomiędzy prawdziwie naturalnymi produktami, a produktami konwencjonalnymi staje się coraz bardziej niewyraźna. Sytuacja staje się problemem zarówno dla producentów prawdziwych kosmetyków naturalnych, którzy uczciwie stosują się do wymogów instytucji certyfikujących, ale również i dla konsumentów, którzy nieświadomie dają się nabierać na popularność słów „naturalny” i „ekologiczny” przez producentów kosmetyków konwencjonalnych, w których to kosmetykach udział tych „naturalnych” składników jest śladowy i ginie wśród składników chemicznych.

Aby przeciwdziałać temu zjawisku powstało Europejskie Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych i Organicznych NaTrue, które ma na celu ochronę najwyższych standardów dla kosmetyków naturalnych i ich składników. Ugrupowanie założone zostało w Brukseli przez 6 producentów wiodących europejskich marek kosmetyków naturalnych: Logocos, Laverana, Primavera, Santaverde, Wala i Weleda.

Cele organizacji:
• określenie zasad tworzenia autentycznie naturalnych i organicznych kosmetyków,
• precyzyjne zdefiniowanie substancji naturalnych, identycznych z naturalnymi i niemal naturalnych, możliwych do zastosowania w certyfikowanych kosmetykach,
• propagowanie wiedzy na temat wartości składników w kosmetykach naturalnych i ekologicznych oraz ich wpływu na zdrowie konsumentów i środowisko naturalne,
• wpływ na producentów surowców kosmetycznych celem zabezpieczenia dostępności naturalnych substancji aktywnych klasy premium,
• utworzenie międzynarodowego, w pełni przejrzystego oraz budzącego zaufanie konsumentów znaku certyfikowanych kosmetyków naturalnych i organicznych.

Komitet Na True wprowadził 3 poziomy certyfikacji kosmetyków naturalnych i organicznych oraz 3 znaki graficzne, służące ich rozróżnieniu:

Logo NaTrue i jedna gwiazdka: dla kosmetyku naturalnego, w którego kompozycji znajdują się niemal wyłącznie składniki naturalne lub pochodzenia naturalnego, odpowiadające surowym wymaganiom organizacji NaTrue. Przy recepturowaniu kosmetyków naturalnych stosować można jedynie wodę i surowce, odpowiadające trzem grupom – substancje naturalne, identyczne z naturalnymi i niemal naturalne.

Logo NaTrue i dwie gwiazdki: dla kosmetyku naturalnego ze składnikami bio – musi spełniać wymagania stawiane kosmetykom naturalnym, a ponadto w swoim składzie musi zawierać min. 15% substancji naturalnych nie modyfikowanych chemicznie oraz max. 15% substancji niemal naturalnych. Dodatkowo przynajmniej 70% składników naturalnych roślinnych zawartych w kosmetyku musi pochodzić z upraw biologicznych i/lub z kontrolowanego dzikiego zbioru, zgodnych z kryteriami przepisów ekologicznych Unii Europejskiej – EC 834/2007.

Logo NaTrue i trzy gwiazdki: dla kosmetyku organicznego – musi spełniać wymagania stawiane kosmetykom naturalnym, a ponadto w swoim składzie musi zawierać min. 20% substancji naturalnych nie modyfikowanych chemicznie oraz max. 15% substancji niemal naturalnych. Dodatkowo przynajmniej 95% składników naturalnych roślinnych zawartych w kosmetyku musi pochodzić z upraw biologicznych i/lub z kontrolowanego dzikiego zbioru, zgodnych z kryteriami przepisów ekologicznych Unii Europejskiej – EC 834/2007 (kryteria tego znaku są także podobne do aktualnych wymogów Ecocert lub Cosmébio).

NaTrue stosuje ścisłe kryteria co do składników. Są one sformułowane tak, aby spełnić najwyższe standardy pod względem naturalności, skuteczności i zgodności ze skórą. Zgodnie z wytycznymi NaTrue kosmetyki organiczne nie mogą zawierać w swoim składzie m. in. związków pochodzących z przetwórstwa ropy naftowej takich jak olej parafinowy, czy wazelina, silikonów, substancji etoksylowanych (PEG), glikoli propylenowych, organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) i ich pochodnych, syntetycznych barwników i aromatów, konserwantów nieidentycznych z naturalnymi (parabenów) oraz surowców pochodzących z martwych zwierząt.

Kosmetyki certyfikowane wg zasad NaTrue mogą być opatrzone znakiem odpowiednim dla danego poziomu certyfikacji. Zgodnie z wytycznymi Rady Europy substancja konserwująca powinna byś wyróżniona na etykiecie stosowną adnotacją („konserwowany: [nazwa substancji]”).

Certyfikacja kosmetyków wg standardów NaTrue nie zależy od członkostwa w tym ugrupowaniu, może wystąpić o nią dowolny producent kosmetyków. Jednakże żeby móc stosować którykolwiek ze znaków NaTrue niezbędne jest certyfikowanie minimum 75% wszystkich produktów danej marki.

Producenci zrzeszeni w NaTrue, którzy w zdecydowanej większości byli dotychczas certyfikowani przez, mającą wcześniej łagodniejsze kryteria, BDIH, oświadczyli, że stopniowo będą kończyć współpracę z tą jednostką, gdyż podwójne oznakowanie ich wyrobów mija się z celem.


Opracowanie: K&A Natur-Cosmetic


Źródło:
- LOGOCOS Naturkosmetik AG
- www.natrue.org
- www.natrue-label.com
- Maciej Siekierski „Certyfikowanie kosmetyków naturalnych w 2009r.: ujednolicone standardy COSMOS a
wymagania NaTrue”