Certyfikat FSC (Forest Stewardship Council)

Certyfikat Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu

FSC jest międzynarodową organizacją typu non-profit założoną w 1993 roku w celu wsparcia takiej gospodarki leśnej na całym świecie, która bierze pod uwagę aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. FSC działa poprzez niezależną certyfikację i oznakowanie produktów certyfikowanych. FSC poddała certyfikacji lasy i firmy w ponad 40 krajach. Na całym świecie ponad 50 milionów hektarów lasów jest certyfikowane według standardów FSC.

Do organizacji należą firmy, organizacje i instytucje, które są zainteresowane zrównoważonym korzystaniem z zasobów leśnych, ochroną przyrody i respektowaniem praw ludności związanej z obszarami leśnymi.

Na certyfikacji korzystają wszyscy: las, w którym prowadzona jest zrównoważona gospodarka oraz klienci, nabywający certyfikowane wyroby oznaczone logo FSC, mający poczucie, że swoim zakupem nie przyczyniają się do niszczenia środowiska, łamania praw lokalnej społeczności czy też obniżania potencjału ekonomicznego gospodarki leśnej.

LOGONA otrzymała certyfikat FSC - Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej i Kontroli Pochodzenia Produktu - o numerze
SGS-COC-001743


Opracowanie: K&A Natur-Cosmetic

Źródło:
- www.fsc.org