Bio-Siegel

Niemiecki certyfikat ekologicznego rolnictwa

Bio-Siegel powstał w Niemczech w 2001 roku i do dziś jest najpowszechniej wykorzystywanym symbolem do oznakowania żywności ekologicznej.

Logo Bio-Siegel może być używane przez wszystkich producentów, przetwórców i sprzedawców, o ile kontrola uprawnionych organów wykaże, że ich produkty odpowiadają normom określonym w Rozporządzeniu EWG 2092/91 oraz WE 834/2007

W 2010 roku w informacji Bio-Siegel zgłoszonych było już ponad 60 000 produktów.

Podstawowe wytyczne dla Bio-Siegel:

  • co najmniej 95% surowców pochodzi z upraw ekologicznych
  • zakaz stosowania syntetycznych pestycydów i nawozów sztucznych
  • zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie
  • zakaz używania promieniowania jonizującego w celu konserwacji środków spożywczych
  • zakaz stosowania wzmacniaczy smaku, sztucznych aromatów, barwników i emulgatorów

Wprowadzenie w 2010 roku nowego, unijnego znaku produktów ekologicznych nie koliduje z mozliwością wykorzystywania znaku Bio-Siegel.


Opracowanie: K&A Natur-Cosmetic


Źródło:
- www.bio-siegel.de